Keyword:lý thuyết biến dạng cắt

Papers
EasyChair Preprint no. 12998