Download PDFOpen PDF in browser
EN
The title and the abstract of this preprint are also available in English

Nghiên Cứu Thăm Dò Công Tác Phiên Dịch Cho Đoàn Việt Nam Tham Dự Kỳ Thi Tay Nghề Thế Giới

EasyChair Preprint no. 4237

19 pagesDate: September 22, 2020

Abstract

Kì thi tay nghề thế giới là bệ phóng tôn vinh lực lượng lao động trẻ có tay nghề. Kì thi thu hút gần 90 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia. Kì thi có lịch sử hơn 90 năm, luôn luôn đòi hỏi kỹ năng đỉnh cao không chỉ đối với chuyên gia, thí sinh mà còn cả phiên dịch. Với vai trò thông dịch cả ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết, phiên dịch viên giúp cho chuyên gia kỹ thuật các nước làm việc cùng nhau mà không gặp bất cứ khó khăn nào cũng như đảm bảo tất cả thí sinh đều nhận được thông tin với nội dung như nhau. Bài báo bước đầu khảo sát mức độ hài lòng của chuyên gia kỹ thuật và thí sinh đối với công tác phiên dịch thông qua phiếu khảo sát sử dụng thang Likert 5 mức độ và phỏng vấn bán cấu trúc. Dữ liệu nghiên cứu cho thấy đa phần chuyên gia và thí sinh đều hài lòng đối với công tác phiên dịch trước và trong kỳ thi. Tuy nhiên, thí sinh kỳ vọng phiên dịch cần nâng cao sự hiểu biết về thuật ngữ chuyên ngành và có nhiều thời gian tiếp xúc với thí sinh hơn nữa trong khi chuyên gia kiến nghị phiên dịch cần được đào tạo chuyên nghiệp và có lộ trình dài hạn.

Keyphrases: Hài lòng, phiên dịch, tay nghề thế giới

BibTeX entry
BibTeX does not have the right entry for preprints. This is a hack for producing the correct reference:
@Booklet{EasyChair:4237,
  author = {Long Pham Duc and Thuy Nguyen Thi Ha},
  title = {Nghiên Cứu Thăm Dò Công Tác Phiên Dịch Cho Đoàn Việt Nam Tham Dự Kỳ Thi Tay Nghề Thế Giới},
  howpublished = {EasyChair Preprint no. 4237},

  year = {EasyChair, 2020}}
Download PDFOpen PDF in browser