Download PDFOpen PDF in browserCurrent version
EN
The title and the abstract of this preprint are also available in English

JSON Sözdizimli Gerçek Zamanlı İletişim Protokolü

EasyChair Preprint no. 1559, version 1

Versions: 12history
6 pagesDate: September 25, 2019

Abstract

IoT, kritik görev yazılımları, kurumsal uygulamalar, mikroservisler vb. alanlarda gerçek zamanlı ve platformdan bağımsız iletişim altyapılarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuda TCP protokolünün Unicast, Multicast ve Broadcast tipi iletişim tipleri yetersiz kalmaktadır. Aracı sunucu üzerinden yapılan veri aktarımlarında ağ trafiği azaldığından veri iletim performansı artmaktadır ve aktarılan veriler daha optimum seviyede kullanılmaktadır. Bu çalışmada platformdan bağımsız ağ istemcileri arasında gerçek zamanlı iletişim kurmak için aracı sunucu üzerinden verilerin aktarıldığı metin tabanlı ve JSON sözdizimli JTP (JSON Transmission Protocol) adında yeni bir protokol önerilmektedir. Yapılan çalışmada STOMP, XMPP, RESP ve NATS protokolleri incelenerek protokol boyutları ve algoritma performansı, çerçeve boyutları ve algoritma performansı ve insanlar tarafından okunup kodlanabilme seviyeleri değerlendirilmiştir. İncelenen protokoller ile JTP protokolü, performans testleri yapılarak karşılaştırılmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda JTP’nin diğer alternatiflerine göre daha fazla işlevsel özelliğe sahip olduğu gösterilmiştir.

Keyphrases: Aracı Sunucu, Broker Server, Gerçek Zamanlı İletişim, JSON, JTP, NATS, protocol, Protokol, real-time communication, RESP, STOMP, TCP, XMPP

BibTeX entry
BibTeX does not have the right entry for preprints. This is a hack for producing the correct reference:
@Booklet{EasyChair:1559,
  author = {Serkan Ayaz and Semih Bilgen},
  title = {JSON Sözdizimli Gerçek Zamanlı İletişim Protokolü},
  howpublished = {EasyChair Preprint no. 1559},

  year = {EasyChair, 2019}}
Download PDFOpen PDF in browserCurrent version